Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

ECON 590 / EKONOMİ SEMİNERİ
ECON 595 / TEZ
ECON 690 / SEMİNER
ECON 695 / DOKTORA TEZİ
EFIN 301 / KURUMSAL FİNANSMAN
EFIN 304 / YATIRIM YÖNETİMİ
EFIN 403 / FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
HPEC 491 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
HPEC 492 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
ECIR 410 / TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİĞİ
HPIR 491 / ONUR PROJESİ
HPIR 492 / ONUR PROJESİ
INTL 101 / SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
INTL 201 / SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA METODLARI
INTL 203 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ
INTL 204 / KARŞILAŞTIRMALI SİYASETE GİRİŞ
INTL 301 / TÜRK ANAYASA SİSTEMİ
INTL 305 / KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
INTL 307 / POLİTİKA ANALİZİNE GİRİŞ
INTL 308 / SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ
INTL 311 / MODERN DİPLOMASİ TARİHİ
INTL 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ
INTL 314 / ULUSLARARASI FİNANS SİYASETİ
INTL 315 / BATI AVRUPADA SİYASAL SİSTEMLER VE SİYASAL HAYAT