Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

INTL 318 / SOSYAL AĞ ANALİZİ
INTL 320 / AMERİKAN HÜKÜMETİ VE DIŞ POLİTİKA
INTL 325 / TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET
INTL 330 / AVRUPA BİRLİĞİNDE SİYASAL KURUMLAR VE SİYASAL HAYAT
INTL 335 / TERÖRİZM, AYAKLANMA VE DÜNYA SİYASETİ
INTL 337 / AVRUPA'DA DİN VE SİYASET
INTL 340 / ORTADOĞUDA DEVLET VE SİYASET
INTL 342 / DÜNYADA DİN, LAİKLİK VE DEMOKRASİ
INTL 345 / SİYASAL PARTİLER VE ÇIKAR GRUPLARI
INTL 350 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INTL 351 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INTL 352 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INTL 353 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INTL 354 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INTL 355 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INTL 356 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INTL 357 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INTL 358 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INTL 359 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INTL 360 / ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
INTL 365 / KARŞILIKLI BAĞIMLILIK DÜNYASINDA HAYATTA KALMA VE REFAH
INTL 370 / ESKİ S.S.C.B.'DE SİYASAL HAYAT
INTL 374 / ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK VE GÜVENLİK
INTL 375 / AVRASYA: 1914'DEN BUGÜNE SİYASET VE TOPLUM