Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

INTL 380 / YÜKSELEN GÜÇLERİN KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİ POLİTİĞİ
INTL 385 / TÜRK DIŞ POLİTİKASI
INTL 406 / TÜRK SİYASİ HAYATI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR
INTL 407 / STATE AND SOCIETY IN LATIN AMERICA
INTL 410 / TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİĞİ
INTL 414 / AVRUPA DİPLOMASİSİ VE OSMANLI TARİHİ
INTL 415 / SÖMÜRGECİLİK VE EMPERYALİZM
INTL 416 / KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL DAVRANIŞ
INTL 420 / ULUSLARARASI HUKUK
INTL 421 / SİYASET SOSYOLOJİSİ
INTL 430 / ULUSLARARASI SİYASAL İKTİSAT
INTL 432 / KURUM, DEĞER VE KALKINMANIN POLİTİK EKONOMİSİ
INTL 435 / ULUSLARARASI GÖÇ ALANINDA İLERİ KONULAR
INTL 444 / 21. YÜZYILDA DEMOKRASİ VE OTORİTERLİK
INTL 445 / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
INTL 446 / İNSAN HAKLARI VE AVRUPA ENTEGRASYONU
INTL 447 / AVRUPA DIŞ POLİTİKASI
INTL 448 / GLOBALLEŞEN DÜNYADA ORTADOĞU
INTL 450 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INTL 451 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INTL 452 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INTL 453 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INTL 454 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INTL 455 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR