Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

INTL 456 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INTL 457 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INTL 458 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INTL 459 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INTL 460 / İDEOLOJİLER TARİHİ: MİLLİYETÇİLİK, SOSYALİZM VE FAŞİZM
INTL 465 / ULUSLARARASI MÜZAKERELER
INTL 475 / ETNİSİTE VE MİLLİYETÇİLİK SİYASETLERİ
INTL 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
INTL 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
INTL 499 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
INTL 501 / ARAŞTIRMA METHODLARI
INTL 503 / KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİ
INTL 504 / KARŞILAŞTIRMALI POLİTİKALAR
INTL 506 / TÜRKİYE POLİTİKASINDAKİ CAĞDAŞ KONULAR
INTL 508 / ULUSÖTESİ AĞLAR VE KÜRESELLİĞİN SİYASETİ
INTL 509 / TÜRKİYE VE KÜRESEL EKONOMİ
INTL 510 / TÜRKİYE EKONOMİSİ I
INTL 520 / ULUSLARARASI HUKUK
INTL 521 / TÜRKİYE SİYASETİNDEKİ KONULAR
INTL 525 / KÜRESEL ÇERÇEVEDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI
INTL 531 / ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ
INTL 532 / KÜRESELLEŞME VE KALKINMANIN EKONOMİ POLİTİĞİ
INTL 533 / AVRUPA ENTEGRASYONU POLİTİKALARI
INTL 534 / KÜRESEL BAĞLAMDA AVRUPA ÇALIŞMALARI