Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

INTL 535 / AB EKONOMİ POLİTİĞİ
INTL 536 / KURUM, DEĞER VE KALKINMANIN POLİTİK EKONOMİSİ
INTL 541 / ORTADOĞU'DA SİYASET VE TOPLUM
INTL 542 / AKDENİZ BÖLGESİ?NDE SİYASET VE TOPLUM
INTL 543 / AMERİKAN HÜKÜMETİ
INTL 545 / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
INTL 546 / İNSAN HAKLARI VE AVRUPA ENTEGRASYONU
INTL 550 / DÜNYA POLİTİKASINDA ÖZEL KONULAR
INTL 551 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
CHEM 100 / KİMYANIN TEMELLERİ
CHEM 101 / GENEL KİMYA I
CHEM 102 / GENEL KİMYA II
CHEM 103 / GENEL KİMYA
CHEM 200 / SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN ORGANİK KİMYA
CHEM 201 / ANALİTİK KİMYA
CHEM 204 / ALETSEL TEKNİKLER
CHEM 206 / ORGANİK KİMYA
CHEM 207 / ORGANİK KİMYA II
CHEM 301 / FİZİKSEL KİMYA I
CHEM 302 / FİZİKSEL KİMYA II
CHEM 303 / ATOMİK VE MOLEKÜLER YAPI
CHEM 304 / KİMYADA MATEMATİKSEL YÖNTEMLER
CHEM 306 / İNORGANİK KİMYA
CHEM 350 / KİMYADAN SEÇİLMİŞ KONULAR I