Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

SCIE 105 / MALZEMELER VE TOPLUM
SCIE 107 / ENERJİ VE ÇEVRE
SCIE 108 / KİMYA DÜNYASI
MATH 100 / SONLU MATEMATİK VE ANALİZİN TEMEL ESASLARI
MATH 101 / SONLU MATEMATİK
MATH 102 / ANALİZ
MATH 103 / KURAMSAL MATEMATİĞE GİRİŞ
MATH 104 / AYRIK MATEMATİK
MATH 106 / KALKÜLÜS I
MATH 107 / DOĞRUSAL CEBİRE GİRİŞ
MATH 201 / İSTATİSTİK
MATH 202 / SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK
MATH 203 / ÇOK DEĞİŞKENLİ KALKÜLÜS
MATH 204 / DİFERANSİYEL DENKLEMLER
MATH 205 / SOYUT CEBİR I
MATH 206 / SOYUT CEBİR II
MATH 207 / DEĞİŞMELİ CEBİR
MATH 208 / İLERİ KALKÜLÜS
MATH 211 / İSTATİSTİK (FEN BÖLÜMLERİ İÇİN)
MATH 301 / GERÇEL ANALİZ I
MATH 302 / FONKSİYONEL ANALİZİN UNSURLARI
MATH 303 / UYGULAMALI MATEMATİK
MATH 305 / SAYISAL ANALİZ
MATH 309 / KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER