Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MATH 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
MATH 503 / UYGULAMALI MATEMATİK I
MATH 504 / SAYISAL YÖNTEMLER I
MATH 505 / UYGULAMALI MATEMATİK II
MATH 506 / SAYISAL YÖNTEMLER II
MATH 509 / OPTİMİZASYON
MATH 510 / İLERİ ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER
MATH 511 / KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER I
MATH 512 / KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER II
MATH 514 / CEBİRSEL GEOMETRİ
MATH 521 / CEBİR I
MATH 522 / CEBİR II
MATH 525 / CEBİRSEL SAYILAR KURAMI
MATH 527 / SAYILAR KURAMI
MATH 528 / ANALİTİK SAYILAR KURAMI
MATH 531 / GERÇEK ANALİZ I
MATH 532 / GERÇEK ANALİZ II
MATH 533 / KARMAŞIK ANALİZ I
MATH 534 / KARMAŞIK ANALİZ II
MATH 535 / FONKSİYONEL ANALİZ
MATH 536 / UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ I
MATH 537 / UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ II
MATH 538 / DİFERANSİYEL GEOMETRİ
MATH 541 / OLASILIK KURAMI