Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MATH 544 / STOKASTİK SÜREÇLER VE MARTİNGALLER
MATH 545 / FİNANS MATEMATİĞİ
MATH 550 / TOPOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
MATH 551 / ANALİZDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
MATH 552 / ANALİZDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
MATH 553 / MATEMATİĞİN TEMELLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
MATH 554 / CEBİR VE TOPOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
MATH 555 / OLASILIK VE İSTATİSTİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
MATH 556 / TÜREVSEL GEOMETRİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
MATH 557 / TÜREVSEL DENKLEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
MATH 558 / UYGULAMALI MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
MATH 559 / KOMBİNATORİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
MATH 563 / CEBİRSEL KODLAR KURAMI
MATH 564 / DİZAYNLAR KURAMI
MATH 565 / GRAFLAR KURAMI
MATH 566 / MODÜL VE HALKA KURAMINDAN SEÇME KONULAR
MATH 571 / TOPOLOJİ
MATH 572 / CEBİRSEL TOPOLOJİ
MATH 579 / MATEMATİKTE OKUMALAR
MATH 584 / 
MATH 590 / SEMİNER
MATH 591 / TEZ
MATH 592 / DÖNEM PROJESİ
MATH 695 / DOKTORA TEZİ