Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

CHBI 409 / BİYOMATERYALLER
CHBI 410 / ENDÜSTRİYELMİKROBİYOLOJİ
CHBI 411 / SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
CHBI 412 / YÜZEYLERDE KATALİZ İŞLEMLERİ
CHBI 415 / RAFİNERİ TEKNOLOJİLERİ
CHBI 416 / BİOTEKNOLOJİ
CHBI 417 / İLAÇ TASARIMI
CHBI 420 / BİOMOLEKÜLER YAPI,FONKSİYON VE DİNAMİĞİ
CHBI 427 / ROKET İTKİ SİSTEMLERİ
CHBI 431 / KİMYASAL VE BİYOLOJİK PROSESLERİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU
CHBI 438 / MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER VE YÜZEY KUVVETLERİ
CHBI 440 / ENERJİ İÇİN NANOYAPILI MALZEMELER
CHBI 484 / DOKU MÜHENDİSLİĞİ
CHBI 485 / MOLEKÜL MODELLEME VE SİMÜLASYONLARI
CHBI 491 / PROJE
CHBI 501 / TAŞINIM OLAYLARI
CHBI 502 / İLERİ REAKSIYON MÜHENDISLIĞI
CHBI 503 / İLERİ TERMODİNAMİKLER
CHBI 504 / İLERI TERMODINAMIK
CHBI 505 / POLIMER MÜHENDISLIĞI
CHBI 506 / BİOİNFORMATİK
CHBI 507 / İLERI KÜTLE TRANSFERI
CHBI 509 / TEMEL ÇEVRESEL TEKNOL.
CHBI 510 / ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ