Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MECH 562 / MİCRO VE NANO İMALAT
MECH 566 / BİYOMİMETİK
MECH 568 / TIPTA MEKANİK VE MALZEMELER
ARHA 111 / GÖRSEL KÜLTÜRÜN ANLAŞILMASI
ARHA 121 / SANAT TARİHİ VE GÖRSEL KÜLTÜRE GiRiŞ
ARHA 122 / ARKEOLOJİYE GİRİŞ
ARHA 201 / ANADOLU ARKEOLOJİSİ I-II -NEOLİTİK-KALKOLİTİK-TUNÇ-DEMİR ÇAĞLARI
ARHA 202 / ANADOLU ARKEOLOJİSİ I-II -NEOLİTİK-KALKOLİTİK-TUNÇ-DEMİR ÇAĞLARI
ARHA 203 / ANADOLU ARKEOLOJİSİ III-IV -YUNAN-ROMA-BİZANS DÖNEMLERİ
ARHA 204 / ANADOLU ARKEOLOJİSİ III-IV -YUNAN-ROMA-BİZANS DÖNEMLERİ
ARHA 209 / GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS UYGARLIKLARI (MS. 284-1453)
ARHA 212 / YAPILAR VE KENTLER
ARHA 221 / AKDENİZ VE AVRUPA MEDENİYETLERİNDE SANAT: ANTİK ÇAĞDAN MODERN ÖNCESİ DÖNEME
ARHA 224 / MÖ. 9000'DEN 500'E ANADOLU MEDENİYETLERİ
ARHA 225 / OSMANLI DEVLETİ, 1299-1566
ARHA 226 / OSMANLI DEVLETİ TARİHİ 1566-1839
ARHA 227 / GEÇ ANTİK DÖNEMDEN 1700'E AVRUPA
ARHA 228 / ERKEN MODERN AVRUPA'DA KÜLTÜR VE TOPLUM
ARHA 229 / OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA KÜLTÜR VE TOPLUM, 1300-1700
ARHA 233 / TEMEL ÇİZİM
ARHA 304 / MÜZECİLİK ÇALIŞMALARI I
ARHA 306 / KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ I
ARHA 315 / ESKİ YAKIN DOĞU SANATI VE ARKEOLOJİSİ
ARHA 316 / ESKI MISIR SANATI VE ARKEOLOJİSİ