Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

ARHA 410 / ARKEOLOJİK METOTLAR VE TEORİ
ARHA 411 / ARKEOLOJİK YÖNTEMLER VE KURAM II
ARHA 414 / MİRAS VE DİPLOMASİ
ARHA 417 / AKDENİZ'DE ROMA MEDENİYETİ ETKİLEŞİMLERİ
ARHA 421 / OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA RESİM SANATI
ARHA 422 / İSLAM DÜNYASI'NDA SANAT VE MİMARİ
ARHA 425 / HİTİTÇE'YE GİRİŞ
ARHA 426 / LUVİCE'YE GİRİŞ
ARHA 432 / İLLÜSTRASYON
ARHA 437 / AVRUPA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU: YÜZYILLAR BOYU KÜLTÜREL KARŞILAŞMA
ARHA 440 / SANAT TARİHİNDE KURAM VE YAZIM
ARHA 450 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ARHA 451 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ARHA 452 / AVRUPA SANAT'INDAN SEÇİLMİŞ BAŞLIKLAR
ARHA 453 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ARHA 454 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ARHA 455 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ARHA 456 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ARHA 457 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ARHA 458 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ARHA 459 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ARHA 461 / AVRUPA SANATI VE MİMARİSİ I-II
ARHA 462 / AVRUPA SANATI VE MİMARİSİ I-II
ARHA 465 / MİMARİ TARİH, SANAT VE ARKEOLOJİDE VERİ YÖNETİMİ