Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

ARHA 515 / EGE TUNÇ ÇAĞI
ARHA 517 / AKDENİZ'DE ROMA MEDENİYETİ ETKİLEŞİMLERİ
ARHA 518 / İKTİSADİ ARKEOLOJİ (ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE TİCARET)
ARHA 520 / GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS TARİH YAZIMI VE YAZILI KANITLAR
ARHA 522 / OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA RESİM SANATI
ARHA 523 / İSLAM DÜNYASI'NDA SANAT VE MİMARİ
ARHA 525 / DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAÇLI SEFERLERİ (1095·1291)
ARHA 526 / ANTİK VE BİZANS KENT ÇALIŞMALARINDA MADDİ VE YAZILI KANITLAR
ARHA 527 / KONSTANTİNOPOLİS / İSTANBUL (330-1453)
ARHA 530 / AVRUPA SANATINDAN SEÇİLMİŞ BAŞLIKLAR
ARHA 531 / GEÇ OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ SANATI
ARHA 533 / İSLAM İMPARATORLUKLARI: KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA
ARHA 535 / BATILILAŞMA MI, YENİLEŞME Mİ? 18 VE 19. YÜZYILLARDA OSMANLI İMPARATORLUĞU
ARHA 537 / AVRUPA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU: YÜZYILLAR BOYU KÜLTÜREL KARŞILAŞMA
ARHA 540 / SAHA ARAŞTIRMASI
ARHA 545 / ENSTRÜMANTAL ANALİZLER I
ARHA 546 / ENSTRÜMANTAL ANALİZLER II
ARHA 549 / ARKEOZOOLOJİ
ARHA 550 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ARHA 551 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ARHA 552 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ARHA 553 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ARHA 554 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ARHA 555 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR