Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

HIST 203 / KLASİK DÖNEMDE OSMANLI İMPARATORLUĞU
HIST 204 / OSMANLI DEVLETİ TARİHİ 1566-1839
HIST 205 / GEÇ ANTİK DÖNEMDEN 1700?E AVRUPA
HIST 206 / FRANSIZ DEVRİMİNDEN İTİBAREN AVRUPA
HIST 207 / MODERN TARİH
HIST 212 / ERKEN MODERN AVRUPA?DA KÜLTÜR VE TOPLUM
HIST 214 / OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA KÜLTÜR VE TOPLUM, 1300-1700
HIST 216 / ORTADOĞU TARİHİ
HIST 217 / KARŞİLAŞTİRMALİ ŞEHİR TARİHİ
HIST 219 / GEÇ OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET TÜRKİYESİNDE İŞÇİ TARİHİ
HIST 221 / GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS UYGARLIKLARI (MS. 284-1453)
HIST 226 / YAPILAR VE KENTLER
HIST 300 / MODERN TÜRKİYE TARİHİ
HIST 301 / TÜRK DEVRİM TARİHİ I
HIST 302 / TÜRK DEVRİM TARİHİ II
HIST 303 / SOSYOLOJİK TEORİNİN TEMELLERİ VE TARİHİ
HIST 304 / RUS İMPARATORLUĞU TARIHI, 1689-1917
HIST 307 / TÜRKİYE VE RUSYA
HIST 308 / SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ
HIST 309 / ORTADOĞU?DA DEVLET VE TOPLUM
HIST 310 / MODERN TÜRKİYE TARİHİ
HIST 311 / MODERN DİPLOMASİ TARİHİ
HIST 313 / KARŞILAŞTIRMALI AÇIDAN TÜRKİYE TOPLUMU
HIST 314 / BALKAN DEVLETLERİNİN TARİHİ