Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

HIST 316 / 20. YÜZYIL AVRUPA TARİHİ
HIST 317 / EVLİYA ÇELEBİ İLE OSMANLI TARİHİ GEZİLERİ
HIST 323 / ESKİ YAKIN DOĞU SANATI VE ARKEOLOJİSİ
HIST 324 / OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA KÜLTÜR VE TOPLUM
HIST 325 / ROMA, ROMA KENTLERİ VE KIRSALI
HIST 326 / İSLAM KENTLERİ
HIST 327 / KARŞILAŞTIRMALI ŞEHİR TARİHİ
HIST 332 / DEVLET, İMPARATORLUK VE ULUS
HIST 334 / ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ GEÇİŞ DÖNEMİNDE
HIST 335 / OSMANLI İMPARATORLUĞU ŞEHİR TARİHİ, 1800-1918
HIST 337 / AVRUPA'DA DİN VE SİYASET
HIST 350 / TARİHTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
HIST 351 / TARİHTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
HIST 360 / İKTİSAT TARİHİ
HIST 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I
HIST 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
HIST 401 / ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ (1900-1939)
HIST 402 / ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ (1939?DAN GÜNÜMÜZE)
HIST 403 / KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ I-II YÖNETİM, İLETİŞİM, YORUM, HUKUK
HIST 404 / TARİH YAZIMI
HIST 405 / KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİM II
HIST 406 / AVRUPA DİPLOMASİSİ VE OSMANLI TARİHİ
HIST 409 / CINSIYET KÜLTÜR POLITIKA
HIST 410 / İDEOLOJİLER TARİHİ: MİLLİYETÇİLİK, SOSYALİZM VE FAŞİZM