Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MAVA 356 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
MAVA 357 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
MAVA 358 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
MAVA 359 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
MAVA 360 / İLETİŞİM VE BİLGİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ
MAVA 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I
MAVA 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
MAVA 402 / PAZARLAMA STRATEJİSİ
MAVA 405 / KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ I-II YÖNETİM, İLETİŞİM, YORUM, HUKUK
MAVA 406 / MEDYA, KÜLTÜR VE TOPLUM
MAVA 411 / SİYASAL İLETİŞİM
MAVA 412 / Video Oyun Çalışmaları
MAVA 414 / FİLM ELEŞTİRMENLİĞİ
MAVA 416 / Çocuk Kitapları
MAVA 418 / MEDYA PLANLAMASI
MAVA 420 / TUTUMLAR, İKNA EDICI İLETIŞIM VE SOSYAL ETKILER
MAVA 422 / ETKİLEŞİMLİ ORTAM TASARIMININ TEMELLERİ
MAVA 423 / 3 BOYUTLU ANİMASYON
MAVA 424 / OYUN TASARIMI
MAVA 430 / MEDYA VE KİMLİK
MAVA 432 / İLLÜSTRASYON
MAVA 433 / YÖNETMENLİK
MAVA 434 / Etkileşimli Bilgi Tasarımı
MAVA 440 / GÖRSEL ANLATI&HİKAYELENDİRME