Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

PSYC 342 / ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ
PSYC 348 / BİLİŞSEL BİLİME GİRİŞ
PSYC 350 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
PSYC 351 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
PSYC 352 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
PSYC 353 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
PSYC 354 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
PSYC 355 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
PSYC 356 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
PSYC 357 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
PSYC 358 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
PSYC 359 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
PSYC 372 / KLİNİK PSİKOLOJİ
PSYC 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I
PSYC 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
PSYC 402 / PSİKOLOJİDE SİSTEMLER VE KURAMLAR
PSYC 411 / BİLİŞSEL NÖROBİLİM
PSYC 415 / BELLEK SÜREÇLERİNİN NÖRAL TEMELLERİ
PSYC 420 / TUTUMLAR, İKNA EDICI İLETIŞIM VE SOSYAL ETKILER
PSYC 421 / PSİKOLOJİ VE SOSYAL POLİTİKA
PSYC 427 / KOŞULLANMA VE ÖĞRENME
PSYC 430 / GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ
PSYC 431 / İNSAN BELLEĞİ
PSYC 432 / KÜLTÜR VE DAVRANIŞ