Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

PSYC 635 / DAVRANIŞSAL GENETİĞE GİRİŞ
PSYC 664 / SOSYAL BİLİŞ
PSYC 695 / DOKTORA TEZİ
SOCI 100 / SOSYOLOJİYE GİRİŞ
SOCI 201 / DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE VE SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL YÖNTEMLER
SOCI 202 / SOSYAL ANTROPOLOJİ
SOCI 204 / KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ
SOCI 205 / TOPLUMSAL SORUNLAR
SOCI 207 / DUYGULAR SOSYOLOJİSİ
SOCI 208 / AİLE ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE'DE AİLE
SOCI 210 / GENÇ OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMLERİNİN EMEK TARİHİ
SOCI 211 / TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ
SOCI 212 / SOSYAL TABAKALAŞMA
SOCI 220 / SOSYAL DEĞİŞİM VE GELİŞME
SOCI 301 / SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SOCI 302 / ÖRGÜTLER SOSYOLOJİSİ
SOCI 303 / KLASİK SOSYAL TEORİ
SOCI 304 / Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi
SOCI 305 / GÜNDELİK YAŞAMIN SOSYOLOJİSİ
SOCI 309 / EKONOMİK SOSYOLOJİ
SOCI 310 / 
SOCI 312 / ÇAĞDAŞ SOSYAL TEORİ
SOCI 313 / KARŞILAŞTIRMALI AÇIDAN TÜRKİYE TOPLUMU
SOCI 314 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ