Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

SOCI 326 / TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET
SOCI 340 / SUÇ VE SAPMA SOSYOLOJİSİ
SOCI 350 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
SOCI 351 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
SOCI 352 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
SOCI 354 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
SOCI 357 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
SOCI 358 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
SOCI 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I
SOCI 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
SOCI 402 / MEDYA, KÜLTÜR VE TOPLUM
SOCI 403 / BEDEN SOSYOLOJİSİ
SOCI 404 / SOSYAL BİLİMLERDE NİTELİKSEL YÖNTEMLER
SOCI 405 / Bilim, Teknoloji ve Toplum
SOCI 406 / ASYA'DA EKONOMİ, TOPLUM VE SİYASET
SOCI 407 / 
SOCI 409 / 
SOCI 410 / İDEOLOJİLER TARİHİ: MİLLİYETÇİLİK, SOSYALİZM VE FAŞİZM
SOCI 411 / GÖÇ SOSYOLOJİSİ
SOCI 412 / VİDEO OYUN ÇALIŞMALARI
SOCI 413 / KARŞILAŞTIRMALI DEVRİM ÇALIŞMALARI
SOCI 414 / EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
SOCI 421 / SİYASET SOSYOLOJİSİ
SOCI 432 / KÜLTÜR VE DAVRANIŞ