Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

SOCI 414 / EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
SOCI 421 / SİYASET SOSYOLOJİSİ
SOCI 432 / KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
SOCI 448 / GLOBALLEŞEN DÜNYADA ORTADOĞU
SOCI 450 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
SOCI 451 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
SOCI 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA II
SOCI 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
SOCI 501 / NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SOCI 502 / NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SOCI 503 / KLASİK SOSYAL TEORİ
SOCI 504 / TARİHSEL SOSYOLOJİ
SOCI 506 / ÇAĞDAŞ SOSYAL TEORİ
SOCI 509 / ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TASARIMI
SOCI 511 / SOSYAL TABAKALAŞMA
SOCI 513 / SOSYAL REFAH VE SOSYAL POLİTİKALARL
SOCI 516 / MİLLETLER VE MİLLİYETÇİLİK
SOCI 518 / DEVLET ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI YAKLAŞIMLAR
SOCI 521 / ORTA DOĞU HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI YAKLAŞIMLAR
SOCI 524 / KARŞILAŞTIRMALI DEVLETÇİ POLİTİKALAR
SOCI 538 / TOPLUMSAL SİYASİ HAREKET
SOCI 541 / GÖÇ VE NÜFUS HAREKETLERİ
SOCI 561 / EKONOMİK SOSYOLOJİ
SOCI 570 / TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİKLERİ