Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

SOCI 573 / Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi
SOCI 574 / SUÇ VE SAPMA
SOCI 590 / SEMİNER
SOCI 621 / 
SOCI 695 / DOKTORA TEZİ
LAW 101 / HUKUKA GİRİŞ VE METOT
LAW 103 / ANAYASA HUKUKU I
LAW 104 / ANAYASA HUKUKU II
LAW 105 / MEDENİ HUKUKA GİRİŞ
LAW 106 / AİLE HUKUKU
LAW 111 / ROMA HUKUKU
LAW 112 / HUKUK FELSEFESİ
LAW 113 / HUKUK TARİHİ
LAW 114 / HUKUK SOSYOLOJİSİ
LAW 115 / AVUKATLIK HUKUKU
LAW 201 / CEZA HUKUKU I
LAW 205 / BORÇLAR HUKUKU I
LAW 206 / BORÇLAR HUKUKU II
LAW 207 / İDARE HUKUKU I
LAW 210 / İDARE HUKUKU II
LAW 212 / CEZA HUKUKU I
LAW 221 / ULUSLAR ARASI HUKUK I
LAW 222 / ULUSLAR ARASI HUKUK II
LAW 301 / EŞYA HUKUKU I