Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

LAW 303 / MEDENİ USUL HUKUKU I
LAW 304 / MEDENİ USUL HUKUKU II
LAW 305 / TİCARET HUKUKU I
LAW 306 / TİCARET HUKUKU II
LAW 308 / CEZA USUL HUKUKU
LAW 313 / TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKU
LAW 314 / MEDYA HUKUKU
LAW 315 / ÇEVRE HUKUKU
LAW 316 / HAVA HUKUKU
LAW 322 / AMERİKAN HUKUKUNA GİRİŞ
LAW 324 / EŞYA HUKUKU II
LAW 325 / REKABET HUKUKU
LAW 326 / AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
LAW 327 / ULUSLARARASI CEZA HUKUKU
LAW 328 / ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU
LAW 338 / BORÇLAR HUKUKU III
LAW 340 / AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİK HUKUKU
LAW 341 / BANKA HUKUKU
LAW 403 / DEVLETLER ÖZEL HUKUKU I
LAW 407 / MİRAS HUKUKU
LAW 409 / İCRA VE İFLAS HUKUKU I
LAW 410 / SİGORTA HUKUKU
LAW 411 / DENİZ TİCARET HUKUKU
LAW 414 / ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU