Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

LAW 416 / ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK II
LAW 418 / SERMAYE PİYASASI HUKUKU
LAW 420 / HUKUKTA YAZIŞMA TEKNİKLERİ II
LAW 422 / ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU
LAW 425 / VERGİ HUKUKU
LAW 426 / VERGİ USUL HUKUKU
LAW 429 / FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU
LAW 430 / ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİM HUKUKU
LAW 431 / ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
LAW 433 / İŞ HUKUKU I
LAW 436 / İCRA VE İFLAS HUKUKU II
LAW 437 / ULUSLARARASI TASIMA HUKUKU
LAW 440 / İŞ HUKUKU II
LAW 441 / SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
LAW 455 / İSİMSİZ SÖZLEŞMELER
LAW 501 / KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKU: HAKLAR, KURUMLAR VE ANAYASA YARGISI
LAW 502 / AVRUPA İNSAN HAKLARI HUKUKU
LAW 503 / ULUSÜSTÜ VE AVRUPA CEZA VE USUL HUKUKU
LAW 504 / MİLLETLERARASI VE AVRUPA SÖZLEŞMELER HUKUKU
LAW 505 / MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
LAW 506 / FİKRİ MÜLKİYETİN EVRENSEL KORUMASI
LAW 507 / ULUSLARARASI REKABET HUKUKU
LAW 508 / DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ HUKUKU VE TİCARET
LAW 509 / KAMU İHALE HUKUKU