Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

İNGL 202 / İNGİLİZCE II
İNGL 301 / İNGİLİZCE III
İNGL 302 / İNGİLİZCE III
İNGL 400 / İNGİLİZCE YAZ KURSU
İNGL 401 / İNGİLİZCE IV
İNGL 402 / İNGİLİZCE HEMŞİRELİK SEMİNERİ
PSİK 201 / YAŞAM BOYU BÜYÜME VE GELİŞME
PSİK 302 / PSİKOPATOLOJİ
SANT 201 / YARATICI DRAMA
TLIT 202 / TÜRK EDEBİYATINDA KISA HİKAYE
TÜRK 100 / TÜRKÇE
BMSE 590 / SEMİNER
BMSE 595 / TEZ
BMSE 695 / DOKTORA TEZİ
CHBI 503 / İLERİ TERMODİNAMİKLER
CHBI 506 / BİOİNFORMATİK
CHBI 510 / ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ
CHBI 516 / BİOTEKNOLOJİ
CHBI 530 / SİSTEM BİYOLOJİSİ
CHBI 550 / KIMYA VE BIYOLOJI MÜHENDISLIĞINDE SEÇME KONULAR
CHBI 584 / DOKU MÜHENDİSLİĞİ
CHBI 585 / MOLEKÜL MODELLEME VE SİMÜLASYONLARI
CMSE 501 / PYTHON İLE VERİ BİLİMLERİNE GİRİŞ
CMSE 520 / BİOMOLEKÜLER YAPI,FONKSİYON VE DİNAMİĞİ