Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

CHBI 516 / BİOTEKNOLOJİ
CHBI 530 / SİSTEM BİYOLOJİSİ
CHBI 550 / KIMYA VE BIYOLOJI MÜHENDISLIĞINDE SEÇME KONULAR
CHBI 584 / DOKU MÜHENDİSLİĞİ
CHBI 585 / MOLEKÜL MODELLEME VE SİMÜLASYONLARI
CMSE 501 / PYTHON İLE VERİ BİLİMLERİNE GİRİŞ
CMSE 520 / BİOMOLEKÜLER YAPI,FONKSİYON VE DİNAMİĞİ
COMP 513 / BİLİŞİM KURAMI
COMP 529 / PARALEL PROGRAMLAMA
COMP 570 / BİOİNFORMATİK VE BİLİŞİMSEL BİOLOJİ ALGORİTMALARI
ELEC 510 / BİLGİ KURAMI
ELEC 522 / MEMS VE MOEMS'E GİRİŞ
ELEC 523 / OPTİK BİLGİ İŞLEME
ELEC 562 / MİKRO VE NANO İMALAT
ENGL 500 / AKADEMİK YAZIN TEKNİĞİ
ENGR 500 / UYGULAMALI OPTİMAL KONTROL
MASE 538 / MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER VE YÜZEY KUVVETLERİ
MASE 542 / BİYOMATERYALLER
MASE 568 / TIPTA MEKANİK VE MALZEMELER
MATH 504 / SAYISAL YÖNTEMLER I
MATH 506 / SAYISAL YÖNTEMLER II
MBGE 501 / İLERİ MOLEKÜLER VE HÜCRE BİYOLOJİSİ
MECH 508 / BİOMEKANİĞE GİRİŞ
MECH 542 / MEKATRONİK