Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

CHBI 501 / TAŞINIM OLAYLARI
CHBI 502 / İLERİ REAKSIYON MÜHENDISLIĞI
CHBI 503 / İLERİ TERMODİNAMİKLER
CHBI 504 / İLERI TERMODINAMIK
CHBI 505 / POLIMER MÜHENDISLIĞI
CHBI 506 / BİOİNFORMATİK
CHBI 507 / İLERI KÜTLE TRANSFERI
CHBI 509 / TEMEL ÇEVRESEL TEKNOL.
CHBI 510 / ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ
CHBI 511 / SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
CHBI 512 / YÜZEYLERDE KATALİZ İŞLEMLERİ
CHBI 515 / RAFİNERİ TEKNOLOJİLERİ
CHBI 516 / BİOTEKNOLOJİ
CHBI 517 / İLAÇ TASARIMI
CHBI 530 / SİSTEM BİYOLOJİSİ
CHBI 531 / KİMYASAL VE BİYOLOJİK PROSESLERİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU
CHBI 584 / DOKU MÜHENDİSLİĞİ
CHBI 585 / MOLEKÜL MODELLEME VE SİMÜLASYONLARI
CHBI 590 / SEMİNER
CHBI 595 / LİSANSÜSTÜ TEZİ
CMSE 520 / BİOMOLEKÜLER YAPI,FONKSİYON VE DİNAMİĞİ
ENGL 500 / AKADEMİK YAZIN TEKNİĞİ
ENGR 500 / UYGULAMALI OPTİMAL KONTROL
INDR 501 / ENİYİLEME MODELLERİ VE ALGORİTMALARİ