Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MASE 501 / MALZEMELERİN YAPISAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
MASE 504 / MALZEMELERİN ISIL-MEKANİK ÖZELLİKLERİ
MASE 538 / MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER VE YÜZEY KUVVETLERİ
MASE 540 / MALZEMELERDE YÜZEYLER & ARAYÜZEYLER
MASE 542 / BİYOMATERYALLER
MASE 570 / MİCRO VE NANO İMALAT
MATH 503 / UYGULAMALI MATEMATİK I
TEAC 500 / ÖĞRETİM DENEYİMİ
CHBI 440 / ENERJİ İÇİN NANOYAPILI MALZEMELER
CHEM 501 / İLERİ FİZİKSEL KİMYA
CHEM 504 / MALZEME KARAKTERİZASYONU İÇİN İLERİ ENSTRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ
CHEM 506 / SUPRAMOLEKÜLER KİMYA
CHEM 515 / MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLĞ I
CHEM 559 / 
CHEM 575 / YÜZEY KİMYASI VE KATALİZ
CHEM 590 / DOKTORA TEZ DERSİ
ELEC 521 / FOTONİK VE LASERLER
ELEC 522 / MEMS VE MOEMS'E GİRİŞ
ELEC 525 / FOTONİK MALZEMELER VE AYGITLAR
MASE 510 / SENTETİK POLİMER KİMYASI
MASE 511 / POLİMER BİLİMİNE GİRİŞ
MASE 520 / HESAPLAMALI KİMYA
MASE 522 / TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ
MASE 523 / BİYOLOJİK SİSTEMLERDE OPTİK GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ