Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

ENGL 500 / AKADEMİK YAZIN TEKNİĞİ
INDR 501 / ENİYİLEME MODELLERİ VE ALGORİTMALARİ
INDR 503 / RASSAL MODELLER VE UYGULAMALARI
INDR 508 / AYRIK OLAYLI BENZETİM
INDR 510 / MATEMATİKSEL İSTATİK
INDR 511 / İLERİ ENİYİLEME YÖNTEMLERİ
INDR 513 / İLERİ RASSAL SÜREÇLER
INDR 520 / AĞ MODELLERİ VE OPTİMİZASYONU
INDR 530 / KARAR ANALİZİ
INDR 540 / YERSEÇİMİ KURAMI
INDR 550 / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
INDR 560 / BÜYÜK ÖLÇEKLİ ENİYİLEME
INDR 562 / TAMSAYILI VE BİRLEŞİMSEL ENİYİLEME
INDR 564 / DİNAMİK PROGRAMLAMA
INDR 566 / ÇİZELGELEME
INDR 568 / BULUŞSAL YÖNTEMLER
INDR 570 / KUYRUK KURAMI
INDR 572 / GÜVENİRLİLİK KURAMI
INDR 573 / FİNANS MÜHENDİSLİĞİ
INDR 574 / FİNANSAL MÜHENDİSLİĞİ İÇİN RASSAL MODELLLER
INDR 578 / TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE İLERİ MODELLER
INDR 583 / TEDARİK ZİNCİRİ MODELLEME VE ANALİZİ
INDR 584 / LOJİSTİK YÖNETİMİ
INDR 586 / SAĞLIK VE İNSANİ YARDIM SEKTÖRLERİNDE LOJİSTİK UYGULAMALAR