Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

INDR 590 / SEMİNER
INDR 595 / LİSANSÜSTÜ TEZİ
MGIS 501 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE E-TİCARET ALANLARI
TEAC 500 / ÖĞRETİM DENEYİMİ
ELEC 521 / FOTONİK VE LASERLER
ELEC 522 / MEMS VE MOEMS'E GİRİŞ
ELEC 525 / FOTONİK MALZEMELER VE AYGITLAR
ENGL 500 / AKADEMİK YAZIN TEKNİĞİ
MASE 501 / MALZEMELERİN YAPISAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
MASE 503 / TERMODİNAMİK VE KİNETİK
MASE 504 / MALZEMELERİN ISIL-MEKANİK ÖZELLİKLERİ
MASE 510 / SENTETİK POLİMER KİMYASI
MASE 511 / POLİMER BİLİMİNE GİRİŞ
MASE 515 / 
MASE 516 / 
MASE 517 / 
MASE 518 / MALZEME KARAKTERİZASYONU İÇİN İLERİ ENSTRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLER
MASE 522 / TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ
MASE 530 / MALZEMELERİN DAVRANIŞLARI/ÖZELLİKLERİ
MASE 532 / POLİMERLERİN İSTATİSTİK MEKANİĞİ
MASE 534 / POLİMERLERDE ELASTİKLİK
MASE 536 / ÇOK BİLEŞENLİ POLİMER SİSTEMLERİ
MASE 538 / MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER VE YÜZEY KUVVETLERİ
MASE 540 / MALZEMELERDE YÜZEYLER & ARAYÜZEYLER