Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MATH 532 / GERÇEK ANALİZ II
MATH 533 / KARMAŞIK ANALİZ I
MATH 534 / KARMAŞIK ANALİZ II
MATH 535 / FONKSİYONEL ANALİZ
MATH 536 / UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ I
MATH 537 / UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ II
MATH 538 / DİFERANSİYEL GEOMETRİ
MATH 541 / OLASILIK KURAMI
MATH 544 / STOKASTİK SÜREÇLER VE MARTİNGALLER
MATH 545 / FİNANS MATEMATİĞİ
MATH 550 / TOPOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
MATH 551 / ANALİZDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
MATH 552 / ANALİZDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
MATH 563 / CEBİRSEL KODLAR KURAMI
MATH 564 / DİZAYNLAR KURAMI
MATH 565 / GRAFLAR KURAMI
MATH 566 / MODÜL VE HALKA KURAMINDAN SEÇME KONULAR
MATH 571 / TOPOLOJİ
MATH 572 / CEBİRSEL TOPOLOJİ
MATH 579 / MATEMATİKTE OKUMALAR
MATH 584 / 
MATH 590 / SEMİNER
MATH 591 / TEZ
MATH 592 / DÖNEM PROJESİ