Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MATH 695 / DOKTORA TEZİ
TEAC 500 / ÖĞRETİM DENEYİMİ
CHBI 410 / ENDÜSTRİYELMİKROBİYOLOJİ
CHBI 506 / BİOİNFORMATİK
CHBI 510 / ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ
CHBI 516 / BİOTEKNOLOJİ
CHBI 584 / DOKU MÜHENDİSLİĞİ
CMSE 520 / BİOMOLEKÜLER YAPI,FONKSİYON VE DİNAMİĞİ
ENGL 500 / AKADEMİK YAZIN TEKNİĞİ
MASE 542 / BİYOMATERYALLER
MBGE 403 / BİYOENERJİ
MBGE 404 / İMMÜNOLOJİ
MBGE 405 / TRANSKRİPSİYON SONRASI GEN KONTROL MEKANİZMALARI
MBGE 407 / PARAZİTOLOJİ
MBGE 408 / PROTEOMİKS VE PROTEİN KİMYASI
MBGE 410 / İLERİ HÜCRE SİNYAL İLETİŞİMİ
MBGE 412 / KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ
MBGE 420 / NÖROBİYOLOJİ PRENSİPLERİ
MBGE 430 / KANSER TEDAVİLERİ
MBGE 434 / FONKSİYONEL GENOM BİLİMİ
MBGE 501 / İLERİ MOLEKÜLER VE HÜCRE BİYOLOJİSİ
MBGE 502 / BİYOLOJİDE İLETİŞİM
MBGE 503 / BİYOENERJİ
MBGE 504 / İMMÜNOLOJİ