Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

OEPE 542 / KUANTUM MEKANİĞİ II
OEPE 550 / OPTOELEKTRONİK VE FOTONİK MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
OEPE 590 / SEMİNER
OEPE 595 / YÜKSEK LİSANS TEZİ
PHYS 405 / DENEYSEL FİZİK
PHYS 509 / YOĞUN MADDE FİZİĞİ I
PHYS 520 / OPTİKSEL MİKRO-KOVUKLAR
PHYS 525 / FOTONİK MALZEME VE AYGITLAR
TEAC 500 / ÖĞRETİM DENEYİMİ
ENGL 500 / AKADEMİK YAZIN TEKNİĞİ
PHYS 501 / KLASİK MEKANİK
PHYS 502 / KLASİK ELEKTRODİNAMİK
PHYS 503 / İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ I
PHYS 504 / İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ II
PHYS 505 / DENEYSEL FİZİK
PHYS 506 / KUANTUMLU İSTATİKSEL MEKANİK
PHYS 507 / İSTATİSTİKSEL MEKANİK II
PHYS 508 / OPTİK SPEKTROSKOPİ
PHYS 509 / YOĞUN MADDE FİZİĞİ I
PHYS 510 / YOĞUN MADDE FİZİĞİ II
PHYS 513 / UYGULAMALI MATEMATİK I
PHYS 514 / HESAPLAMALI FİZİK
PHYS 515 / KLASİK ALAN TEORİLERİ
PHYS 516 / GENEL RELATİVİTE VE ASTROFİZİK