Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

PHYS 517 / KUANTUMLU ALANLAR TEORİSİ I
PHYS 518 / KUANTUMLU ALANLAR TEORİSİ II
PHYS 519 / GRUP TEORİSİ VE FİZİKTEKİ UYGULAMALARI
PHYS 520 / OPTİKSEL MİKRO-KOVUKLAR
PHYS 521 / FOTONİK VE LAZERLER
PHYS 522 / ATOM OPTİĞİ
PHYS 523 / KUANTUM OPTİK
PHYS 524 / TEK-MOLEKÜLLERİN OPTİĞİ
PHYS 525 / FOTONİK MALZEME VE AYGITLAR
PHYS 526 / FEMTO-SANİYE LAZERLERİ VE OPTİK
PHYS 527 / KARMAŞIK DİNAMİK SİSTEMLER
PHYS 590 / SEMİNER
PHYS 595 / YÜKSEK LİSANS TEZİ
PHYS 695 / DOKTORA TEZİ
TEAC 500 / ÖĞRETİM DENEYİMİ
CAMM 517 / HÜCRE KÜLTÜRÜ
CAMM 601 / İLERİ BİYOKİMYA I
CAMM 602 / KRONİK HAVA YOLU HASTALIKLARININ PATOGENEZİ
CAMM 604 / HÜCRESEL VE MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I
CAMM 605 / HÜCRESEL MOLEKÜLER İMMUNOLOJİ II
CAMM 606 / KATI TÜMORLERDE TÜMOR MİKROÇEVRESİ II
CAMM 607 / MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve TEKNİKLERİNE GİRİŞ
CAMM 609 / İLAÇ TEPKİLERİNİN FARMALOJİKAL ANALİZİ
CAMM 611 / KARACİĞER FİBROZİSİN EPİGENETİK VE GENETİK DÜZENLEMESİ