Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

ECON 452 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ECON 453 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ECON 454 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ECON 455 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ECON 456 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ECON 457 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ECON 458 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ECON 459 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
ECON 480 / KURUMLARIN EKONOMİDEKİ ROLÜ
ECON 481 / TÜRKİYE EKONOMİSİ
ECON 483 / TÜRKİYE EKONOMİSİNİN İZLENMESİ
ECON 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
ECON 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
ECON 499 / EKONOMİDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
ECON 500 / TEMEL MATEMATİK
ECON 501 / EKONOMİSTLER İÇİN MATEMATİK
ECON 503 / MİKROEKONOMİ I
ECON 504 / MİKROEKONOMİ II
ECON 505 / İLERİ MİKROEKONOMİ KURAMI
ECON 507 / MAKROEKONOMİ I
ECON 508 / MAKROEKONOMİ II
ECON 509 / MAKROEKONOMİ KURAMI
ECON 511 / EKONOMETRİ I
ECON 512 / EKONOMETRİ II