Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

HSGN 568 / FİZYOPATALOJİ
HSGN 569 / YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ
HSGN 599 / TEZ ÇALIŞMASI
HSGN 601 / HEMŞİRELİKTE METODOLOJİ I
HSGN 603 / HEMŞİRELİK BİLİMİNİN TEORİK TEMELLERİ I
HSGN 604 / HEMŞİRELİK BİLİMİNİN TEORİK TEMELLERİ II
HSGN 609 / ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNİN FELSEFİ TEMELLERİ I
HSGN 611 / FARKLI ORTAMDA BÜYÜYEN ÇOCUKLAR VE HEMŞİRELİK
HSGN 612 / AİLE SAĞLIĞINI KORUMA VE GELİŞTİRME
HSGN 615 / OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
HSGN 617 / KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNİN FELSEFİ TEMELLERİ I
HSGN 621 / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNİN FELSEFİ TEMELLERİ I
HSGN 622 / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNİN FELSEFİ TEMELLERİ II
HSGN 623 / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE KANIT TEMELLİ UYGULAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ
HSGN 624 / KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
HSGN 627 / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TERAPÖTİK MÜDAHALELER
HSGN 628 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE KANIT TEMELLİ UYGULAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ
HSGN 629 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNİN FELSEFİ TEMELLERİ I
HSGN 630 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNİN FELSEFİ TEMELLERİ II
HSGN 634 / SAĞLIK VE HASTALIK ANTROPOLOJİSİ TEORİK TARTIŞMALARI
HSGN 635 / BEDEN ÜZERİNE TEORİK TARTIŞMALAR
HSGN 652 / HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA YÖNTEM ÇALIŞMASI
HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
HSMM 501 / TIBBİ MİKROBİYOLOJİNİN TEMELLERİ I