Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

HSMM 503 / ENFEKSİYON HASTALIKLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ
HSMM 504 / MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI I
HSMM 506 / MİKROORGANİZMALARIN KONTROL MEKANİZMALARI
HSMM 508 / TEMEL PARAZİTOLOJİ
HSMM 509 / TIBBİ MİKOLOJİ'DE YENİ KAVRAMLAR
HSMM 590 / SEMİNER
HSMM 595 / YÜKSEK LİSANS TEZİ
HSMP 501 / FİZYOLOJİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
HSMP 502 / MEMBRAN FİZYOLOJİSİ
HSMP 503 / ORGAN SİSTEMLERİ FİZYOLOJİSİ I
HSMP 507 / İNSAN SİNİR SİSTEMİNİN İNCELENMESİ
HSMP 508 / YARI OTOMATIK SİSTEMLER
HSMP 509 / ENDOKRİN FİZYOLOJİSİ
HSMP 590 / SEMİNER
HSMP 595 / YÜKSEK LİSANS TEZİ
HSRB 501 / KADIN VE ERKEK ÜREME SİSTEMLERİ: ANATOMİK VE HİSTOLOJİK YAPILARI / GELİŞİMLERİ
HSRB 502 / HÜCRE KÜLTÜRÜ
HSRB 503 / YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ VE İN VİTRO FERTİLİZASYON
HSRB 504 / EMBRİYOLOJİ VE ANDROLOJİ LABORATUARLARI: TEMEL PRENSİPLER VE UYGULAMALAR
HSRB 505 / KÖK HÜCRELER
HSRB 506 / PLASENTA AND FETAL MEMBRANLAR
HSRB 507 / EMBRYOGENESİS
HSRB 508 / HÜCRE BÖLÜNMESİ VE GAMETOGENESİS
HSRB 509 / BİYOİSTATİSTİK