Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

HSRB 510 / ARAŞTIRMA ETİĞİ
HSRB 512 / EMBRİYOLOJİ VE ANDROLOJİ LABORATUVARLARI: TEMEL PRENSİPLER VE UYGULAMALAR
HSRB 590 / SEMİNER
HSRB 595 / YÜKSEK LİSANS TEZİ
RPSP 601 / MOLEKÜLER ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ
RPSP 602 / ÜREME İMMUNOLOJİSİ VE GENETİK
RPSP 603 / ÜREME İMMÜNOLOJİSİ VE GENETİĞİ
RPSP 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
RPSP 695 / DOKTORA TEZİ
IMMN 501 / İMMÜNOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR
IMMN 502 / İMMÜNOLOJİNİN ESASLARI
IMMN 503 / HASTALIKTA&SAĞLIKTA İMMÜN SİSTEM
IMMN 504 / İLERİ KLİNİK İMMÜNOLOJİ
IMMN 505 / ENFESİYON VE İMMÜNİTE
IMMN 506 / ALERJİ&HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI
IMMN 507 / NÖROİMMÜNOLOJİ&NÖROİNFLAMASYON
IMMN 508 / TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ
IMMN 509 / KANSER İMMÜNOLOJİSİ
IMMN 510 / TILERANS VE OTOİMMÜNİTE
NEUR 502 / İNSAN SİNİR SİSTEMİ BAĞLANTISI
NEUR 505 / TRANSLASYONEL NÖROBİLİM
NEUR 507 / TEMEL NÖROBİLİM
NEUR 601 / TEMEL UYKU TIBBI
NEUR 604 / NÖROFARMAKOLOJİ