Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

CHEM 351 / KİMYADAN SEÇİLMİŞ KONULAR II
CHEM 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I
CHEM 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
CHEM 410 / POLİMERİK MALZEMELER
CHEM 420 / HESAPLAMALI KİMYA
CHEM 423 / 
CHEM 424 / FONKSİYONEL OPTİK GÖRÜNTÜLEME METODLARI
CHEM 430 / TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ
CHEM 435 / MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ
CHEM 438 / MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER VE YÜZEY KUVVETLERİ
CHEM 440 / MALZEMELERDE YÜZEYLER & ARAYÜZEYLER
CHEM 442 / BİYOMATERYALLER
CHEM 443 / POLİMER FİZİKOKİMYASI
CHEM 450 / KİMYADAN SEÇİLMİŞ KONULAR I
CHEM 451 / KİMYADAN SEÇİLMİŞ KONULAR II
CHEM 452 / KİMYADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
CHEM 460 / İSTATİSTİKSEL TERMODİNAMİK
CHEM 470 / KATIHAL KİMYASI
CHEM 472 / GEÇİŞ ELEMENTLERİNİN KİMYASI
CHEM 480 / KİMYA SEMİNERLERİ
CHEM 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA II
CHEM 491 / ONUR PROJESİ
CHEM 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
MBGE 200 / BİYOLOJİYE GİRİŞ