SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Zorunlu veya gönüllü stajım için okul sigortayı karşılıyor mu? 

İlgili yaz döneminde bahar dersleri bitip güz dersleri başlayana kadar olan süreçte hem gönüllü hem de zorunlu staj için sigortanız okul tarafından karşılanır. Staj sayfasında yer alan Staj Bilgi Formu nu sigortanızı okulun karşılayacağını belirterek doldurmanız yeterlidir.

 • SGK İşe Giriş Bildirgesini nereden alabilirim?

Staj Bilgi Formunuzu staj başlamadan en geç bir hafta önce online olarak doldurunuz.

Eğer sigortanız üniversite tarafından karşılanacaksa, SGK İşe Giriş Bildirgenize staj başlangıç tarihinizden 1 gün önce E devlet üzerinden aşağıdaki adımlarla ulaşabilirsiniz.

İşe Giriş Bildirge Belgesi Alma

 • E-Devlet Sistemine kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapınız Arama çubuğuna 4A İşe Giriş Cıkış Bildirgesi yazarak ilgili hizmete ulaşınız. İlgili satırdaki işe giriş belgesi için belge oluştur tuşu ile ilgili belgeye ulaşınız.
 • Dosyayı indir tuşu ile pdf formatında bilgisayara indiriniz ve çıktısını alınız.
 • Staj teşvik formu, firma için zorunlu bir belge midir? 

Firmanız, size ödedikleri staj ücreti karşılığında Devlet katkısı almayı talep ediyorsa formu doldurabilir. Talebi yoksa form zorunlu değildir.

 • Firma benden zorunlu stajımla ilgili olarak bir yazı talep ediyor. Ne yapmalıyım?

Yapacağınız zorunlu stajla ilgili olarak, staj yapacağınız firmanın sizden talep ettiği zorunlu staj yazısını temin etmekteyiz. Bu belgeyi alabilmeniz için bölümünüzün web sayfasından yaz stajı sekmesinden bu belgeye ulaşıp CE Track-it üzerinden bize ulaştırınız.

 • 20 iş günü zorunlu stajımı tamamladıktan sonra firmada çalışmaya devam edersem sigortam okul tarafından karşılanmaya devam eder mi? 

Bahar dönemi bitiminden Güz dönemi başlangıcına kadar 20 iş gününü tamamladıktan sonra da sigortanız okul tarafından karşılanmaya devam eder, staj bilgi formundaki tarihleri buna göre güncellemeniz gerekmektedir.

 • Yaz okulundan ders alırken zorunlu stajımı yapabilir miyim? 

Yaz okulu derslerinizle stajınızın çakışmaması gerekiyor, aksi halde zorunlu staj olarak saydıramazsınız.

 • Staj tarihlerimi nasıl belirlemeliyim? 

Bahar dönemi dersleri sona erdikten sonra, Güz dönemi dersleri başlamadan önce  20 peşpeşe iş günü olacak şekilde, Resmi tatiller olmaksızın zorunlu stajınızı tamamlamanız gerekmektedir. Eğer resmi tatile denk gelen gün varsa, stajınızı o gün sayısı kadar uzatmanız gerekmektedir.

Not: Eğer Yaz Okulu’ndan ders alacaksanız, bu durumda, Yaz Okulu dersiniz sona erdikten sonra Güz dönemi dersleri başlamadan önce 20 peşpeşe iş günü olacak şekilde zorunlu stajınızı tamamlamanız gerekmektedir.

 • Dönem içinde ya da aynı yaz döneminde iki stajımı arka arkaya yapabilir miyim?

Dönem içerisinde veya aynı yaz döneminde iki stajın da yapılması öğrencilerin mezuniyet durumunda olmaları ve aynı şirkette yapılsa bile farklı departmanlarda yapılması şartı ile ve staj koordinatörünün onayı doğrultusunda yapılabilmektedir. Ayrıca dönem içinde staj yapacak öğrencilerin mezuniyet durumunda olmaları ve 491 dersi dışında tek bir dersi kalmış olmalıdır. Dönem içi staj için de web sayfasındaki prosedürü izlemelisiniz, staj bilgi formunu doldurduğunuzda bize bilgi verirseniz, sigorta girişinizin yapılması için İK’ya haber veriyor oluruz.

 • Staj dersimin ön koşulunu tamamlamadan stajını yapabilir miyim?

Hayır, öncelikle ilgili staj dersinizin ön koşullarını tamamlamanız gerekmektedir.

 • Staj raporuna imza gerekiyor mu?

Staj raporuna imza gerekmemektedir.

 • Staj günlüğüne yetkili tarafından imza atılması yeterli midir? 

Evet, yeterlidir. Eğer ıslak imza alınamıyorsa, elektronik imza da kabul edilecektir. Günlüğün her sayfası imzalanmalıdır.

 • ÇAP öğrencileri için iki staj zorunlu mudur?

Çift anadal yapan öğrencilerin her iki anadalı da mühendislik ise her anadal da en az bir staj yapmak zorundadırlar (örn. CHBI 291 ve MECH 391). Eğer mühendislik olmayan bir anadal ile (örn. MBGE, ECON) çift anadal yapılıyorsa, öğrenci CHBI 291 ve CHBI 391’in ikisini de tamamlamalıdır.

 

BÖLÜME ÖZGÜ SORULAR

 • İki ayrı firmada tek bir staj (Mech 291 ya da Mech 391) yapabilir miyim?

  Sadece tek bir firmada yapılan staj kabul edilmektedir. En az 20 günlük bir staj olmalıdır. Dilerseniz gönüllü yaz stajı olarak ikinci bir firmada staj yapabilirsiniz. Fakat gönüllü yapmış olduğunuz staj notlandırılmayacaktır ve zorunlu staj olarak sayılamayacaktır.

 • İstisnai bir sebepten dolayı yapacağım dönem içi stajda sigorta okul tarafından karşılanacak mı? 

 Stajınız zorunlu ise yani Mech 291 ya da 391 dersi ise dönem içi stajınızla ilgili ssimonyan@ku.edu.tr ve engineering@ku.edu.tr adreslerine mail atıp mutlaka dönem içi staj durumunuzu bildirmeniz ve konuyla ilgili yazılı onay almanız gerekir. Sadece mezuniyet durumu olan öğrencilerimiz için dönem içi staj talebi değerlendirilmektedir. Staj Bilgi Formu’nu doldurduktan sonra bilgi vermeniz halinde İK zorunlu stajınız için sigortanızı yapacak ve belirtmiş olduğunuz staja başlangıç tarihinden bir gün önce sizinle İşe Giriş Bildirgenizi mail yoluyla paylaşacaktır. 

 

 • Staj yapacağım firma Staj Sözleşmesi ya da başka evrakların okul tarafından imzalanmasını talep ediyor. Nasıl ilerleyebilirim?

 

      Okul tarafından sadece Zorunlu Staj Belgesi verilebilmektedir. Sözleşme ya da başka bir evrak okul tarafından imzalanmamaktadır.

 

 • Zorunlu yaz stajımı yapacağım firmada staj süpervizörüm kim olmalı?

 MECH 291&391 stajı yapan öğrencinin şirketteki süpervizörünün bir Mühendis olması gerekmektedir.

 

 • Zorunlu stajımı hangi alanda yapmam gerekir?

 Anadal ve Çiftanadal MECH öğrencileri stajlarının en az birini Üretim üzerine yapmalıdır. 

 1. MECH 291:  Bir üretim fabrikasında üretim süreçleri üzerine yapılmalıdır, örneğin talaşlı imalat, döküm işçiliği, metal işleme, kaynaklama vb. 

Öğrencilerin aşağıdaki konulara odaklanmaları tavsiye edilmektedir:

 • Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve Bilgisayar Destekli Üretim (CAM)
 • Üretim süreçleri
 • Montaj
 • Kalite Kontrol
 • Araştırma ve geliştirme
 1. MECH 391: Tamamı bir üretim fabrikasında üretim süreçleri üzerine yapılabilir veya iki hafta üretim süreçleri üzerine, iki hafta mühendislik yönetimi, endüstriyel organizasyon, insan kaynakları, finans vb üzerine olabilir. 
 • Stajımı yaz döneminde ayrı ayrı zamanlarda alıp 20 güne tamamlayabilir miyim?

Stajınızın aralıksız 20 iş günü olarak yapılması gerekmektedir. Stajınız için sigorta da yapıldığından SGK ayrı ayrı günler için işleme alınamamaktadır. 

YAZ STAJI

Zorunlu stajınız Koç Üniversitesi Staj Yönergesi, Mühendislik Fakültesi Staj Prosedürü ve Makine Mühendisliği bölüme özgü kurallar çerçevesinde olmalıdır.

Zorunlu staj süreci ile ilgili önemli tarihler aşağıda yer almaktadır.

Gönüllü staj için yalnızca Staj Bilgi Formunun doldurulması yeterlidir.

Yaz stajlarıyla ilgili genel bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

2024 Yaz Stajı Önemli Tarihler
KUSIS ders kaydı: 20.05.2024 – 09.09.2024
Staj Değerlendirme Formu için son tarih: 04.11.2024
Staj raporunun yüklenmesi için son tarih*: 04.11.2024
Staj notları için son tarih**:  

31.01.2025

 

* Staj günlüğü ve Staj raporu Blackboard’da ilgili ders altındaki bulabileceğiniz ödev alanına yüklenmelidir.

** Staj Koordinatörü bilgileri için tıklayınız.

*** Sorularınızı CE Track-it‘ten sorabilirsiniz.

Zorunlu Staj Süreci

 •  Programa Özgü Kurallardaki kriterlere uygun bir şirket bulunuz.
 • Staj Teşvik Formunu online olarak şirkete doldurtunuz. (Bu form sadece yurtiçi stajlar için geçerli olup, firma tarafından ödenen ücret için devlet katkısı alınacaksa ve firma tarafından talep ediliyorsa doldurtabilirsiniz,doldurtulması zorunlu değildir.)
 • Şirket istediği takdirde SGK’nın üniversite tarafından ödeneceğini belirten Zorunlu Staj Yazısını doldurup, CE Track-it üzerinden bölüm idari asistanınıza ulaştırabilirsiniz.
 • Staj Bilgi Formunu staj başlamadan en geç bir hafta önce online olarak doldurunuz.
 • SGK İşe Giriş Bildirgenize staj başlangıç tarihinden 1 gün önce E devlet üzerinden aşağıdaki adımlarla ulaşabilirsiniz.
 • İşe Giriş Bildirge Belgesi Alma
  • E-Devlet Sistemine kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapınız. Arama çubuğuna 4A İşe Giriş Cıkış Bildirgesi yazarak ilgili hizmete ulaşınız. İlgili satırdaki işe giriş belgesi için belge oluştur tuşu ile ilgili belgeye ulaşınız.

  • Dosyayı indir tuşu ile pdf formatında bilgisayara indiriniz ve çıktısını alınız.

 • Yukarıda belirtilen süreler içinde KUSIS üzerinden staj dersine (MECH 291 veya MECH 391) kayıt olunuz.
 • Staja başlayınız.
 • Staj sırasında ilk günden itibaren günlük tutmayı unutmayınız. Stajınızın bittiği gün her sayfasına süpervizörünüzün imzasını alınız ve günlüğünüzü Blackboard’da ilgili ders altında bulabileceğiniz ödev alanına yükleyiniz.
 • Staj Değerlendirme Formu‘nu doldurmayı unutmayınız.
 • Stajınızı bitirin ve Programa Özgü Staj Raporunuzu yazınız.
 • Stajınınızı tamamlayıp staj raporunuzu hazırladıktan sonra, aşağıdaki prosedürü izleyerek raporlarınızı elektronik olarak Blackboard’da ilgili ders altında bulabileceğiniz ödev alanına yükleyin:
 • Blackboard’a iki form göndermeniz gerekmektedir:
  Şirket proje süpervizörünüz tarafından onaylanmış, pdf formatında Günlük ve, Pdf formatında MECH 291/391 Staj Raporu.

Staj Sonu Kontrolü

 • KUSIS’de MECH 291/391 staj dersine kayıt olduğunuzdan emin olunuz.
 • Staj Değerlendirme Formunuzu doldurduğunuzdan emin olunuz.
 • Günlüğünüzü ve Staj Raporunuzu Blackboard’a yüklediğinizden emin olunuz.

İletişim

 • KUSIS ve Formlar hakkında sorularınız için Track-it‘ten talep oluşturabilirsiniz.
 • Akademik içerikli sorularınız için Staj Koordinatörleri ile iletişime geçebilirsiniz.