Ürün tasarım ve imalatındaki yenilikler, son yıllarda, endüstriyel rekabet gücü ve kârlılık açısından temel bir faktör haline gelmiş bulunmaktadır. Kolaylaştırıcı teknolojiler daha kolay erişilebilir hale geldikçe, mühendisler de toplumun ihtiyaçlarına hizmet edecek daha karmaşık mekanik aygıtlar tasarlama ve üretme talepleriyle gitgide daha fazla karşılaşmaktadır. Gelecek nesil mühendislik ürünleri birçok işlevselliğe sahip “akıllı” ürünler olacak; yeni materyallerden yapılacak; enerji verimliliğini arttırırken çevre üzerindeki etkileri azaltacak; boyut olarak nano ölçekten mega ölçeğe dek çok çeşitlilik gösterecek; ve bilgi işlem sistemleriyle daha bütünleşmiş olacaktır. Aynı zamanda, mekanik sistemler analiz etmek açısından giderek daha karmaşık, deney yapmak açısından ise giderek daha masraflı hale geldiğinden, bilgisayar destekli analiz, tasarım, tasdik ve üretime daha çok ağırlık verilecektir. Makine mühendisliği alanındaki araştırma programımız bu eğilimlere yanıt vermekte ve malzeme bilimi ve proses mühendisliği, ürün tasarımı ve bilgiyle bütünleşik üretim süreçleri ile bağlantılı temel araştırma konularına odaklanmaktadır. Bunu yaparken de farklı fiziksel süreç uygulamaları incelenmektedir (birkaç örnek vermek gerekirse, enerji sistemleri, biyomühendislik, metal biçimleme, polimer işleme, ayrık üretim).