Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MATH 312 / MATEMATİKSEL İSTATİSTİK
MATH 320 / DOĞRUSAL CEBİR
MATH 350 / MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
MATH 351 / MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
MATH 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I
MATH 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
MATH 401 / KOMPLEKS ANALİZ
MATH 402 / TOPOLOJİ
MATH 403 / FONKSİYONEL ANALİZ
MATH 404 / ÇİZGE KURAMI
MATH 405 / DİFERANSİYEL GEOMETRİ
MATH 406 / AKTÜERYA MATEMATİĞİ
MATH 407 / KOMBİNATORYEL ANALİZ
MATH 408 / OYUNLAR KURAMI
MATH 409 / OPTİMİZASYON
MATH 410 / SAYILAR KURAMI
MATH 411 / STOKASTİK KALKÜLÜS VE STOKASTİK SİSTEMLER I
MATH 412 / STOKASTİK KALKÜLÜS VE STOKASTİK SİSTEMLER II
MATH 413 / OLASILIK KURAMI
MATH 414 / CEBİRSEL GEOMETRİ
MATH 450 / MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
MATH 451 / MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
MATH 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA II
MATH 491 / ONUR PROJESİ