Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

ARHA 467 / COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)
ARHA 470 / KÜLTÜREL TARİH
ARHA 471 / MODERN TARİH YAZIMINDA, ARKEOLOJİ VE SANATTA GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS DÜNYASI
ARHA 472 / GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS TARİH YAZIMI VE YAZILI KANITLAR
ARHA 473 / ÇAĞDAŞ SANAT KÜRATÖRLÜĞÜ
ARHA 474 / OSMANLI İMGELEM DÜNYASI'NIN KÜLTÜR TARiHi
ARHA 475 / SELÇUKLU SANATI VE ARKEOLOJİSİ
ARHA 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
ARHA 491 / ONUR TEZ PROJESİ
ARHA 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
ARHA 496 / KAMUSAL ARKEOLOJİ
ARHA 500 / ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU MEDENİYETLERİ I (NEOLİTİK-GEÇ TUNÇ ÇAĞI)
ARHA 501 / ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU MEDENİYETLERİ II: DEMİR ÇAĞI-ROMA
ARHA 502 / ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU MEDENİYETLERİ İİİ: GEÇ ROMA-BİZANS
ARHA 503 / ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU MEDENİYETLERİ IV (OSMANLI-CUMHURİYET TÜRKİYESİ)
ARHA 504 / MÜZE ÇALIŞMALARI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ
ARHA 505 / MÜZE ÇALIŞMALARI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ
ARHA 506 / ARKEOLOJİK METHODLAR VE TEORİ
ARHA 507 / ARKEOLOJİK YÖNTEMLER VE KURAM II
ARHA 508 / İLERİ TARİH YAZIMI VE SANAT TARİHİ TEORİSİ
ARHA 509 / MODERN TARİH YAZIMINDA, ARKEOLOJİ VE SANATTA GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS DÜNYASI
ARHA 510 / ARAŞTIRMA SEMİNERİ
ARHA 512 / KENTLEŞME VE DEVLET TOPLUMLARI ARKEOLOJİSİ
ARHA 513 / ESKİ ÇAĞ İMPARATORLUKLARI