Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

HIST 411 / SÖMÜRGECİLİK VE EMPERYALİZM
HIST 412 / KÜLTÜREL TARİH
HIST 413 / KARŞILAŞTIRMALI DEVRİM ÇALIŞMALARI
HIST 415 / MODERN TARİH YAZIMINDA, ARKEOLOJİ VE SANATTA GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS DÜNYASI
HIST 420 / GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS TARİH YAZIMI VE YAZILI KANITLAR
HIST 425 / KONSTANTİNOPOLİS/İSTANBUL (330-1453)
HIST 427 / OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA RESİM SANATI
HIST 433 / 19. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA DEVLET VE TOPLUM
HIST 440 / SOVYETLER BİRLİĞİNİN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ, 1917-1991
HIST 445 / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
HIST 450 / TARİHTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
HIST 451 / TARİHTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
HIST 452 / ASYA TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
HIST 460 / OSMANLI İMGELEM DÜNYASI'NIN KÜLTÜR TARiHi
HIST 475 / SELÇUKLU SANATI VE ARKEOLOJİSİ
HIST 483 / NÜMİZMATİK
HIST 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA II
HIST 491 / ONUR PROJESİ
HIST 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
MAVA 102 / MEDYA VE İLETİŞİME GİRİŞ
MAVA 104 / TEMEL TASARIM
MAVA 121 / SANAT TARİHİ VE GÖRSEL KÜLTÜRE GİRİŞ
MAVA 130 / PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (JAVA)
MAVA 203 / TEMEL ÇİZİM