Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

PSYC 509 / GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ
PSYC 510 / DUYGU VE MOTİVASYON
PSYC 511 / BİLİŞSEL NÖROBİLİM
PSYC 512 / DİL GELİŞİMİ: KURAMLAR VE UYGULAMALAR
PSYC 513 / ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ
PSYC 515 / BELLEK SÜREÇLERİNİN NÖRAL TEMELLERİ
PSYC 517 / İLERİ SEVİYEDE ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
PSYC 518 / İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
PSYC 520 / TUTUMLAR, İKNA EDICI İLETIŞIM VE SOSYAL ETKILER
PSYC 521 / BİLİŞSEL GELİŞİM
PSYC 523 / YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ
PSYC 524 / SOSYAL GELİŞİM
PSYC 525 / UYGULAMALI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
PSYC 526 / BİLİŞSEL MODELLER VE KURAMLAR
PSYC 527 / KOŞULLANMA VE ÖĞRENME
PSYC 528 / SOSYALLEŞTİRME
PSYC 530 / SALDIRGANLIK, ANTİSOSYAL DAVRANIŞLAR VE ŞİDDET
PSYC 531 / GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KURAM VE YÖNTEMLERİNDE KÜLTÜRÜN YERİ
PSYC 532 / GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE KİŞİ-ÇEVRE ETKİLEŞİMLERİ
PSYC 541 / İLERİ ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ: KURAMLAR, YÖNTEMLER VE UYGULAMALA
PSYC 542 / İLERİ SOSYAL PSİKOLOJİ
PSYC 546 / İLERİ SEVİYEDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
PSYC 550 / NİCELİKSEL PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARINDA SEÇİLMİŞ KONULAR
PSYC 551 / SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR