Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

PSYC 552 / PSİKOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR
PSYC 553 / PSİKOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR
PSYC 554 / PSİKOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR
PSYC 555 / UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ
PSYC 556 / 
PSYC 557 / PSIKOLOJIDE SEÇILMIS KONULAR
PSYC 558 / 
PSYC 559 / KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞTIRMALI YÖNTEMLER VE MÜDAHALELER
PSYC 561 / FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ
PSYC 566 / KÜLTÜRÜN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE ETKİLERİ
PSYC 567 / TUTUMLAR VE İKNA EDİCİ İLETİŞİM
PSYC 570 / PSİKOLOJİDE POLİTİKA VE UYGULAMALAR
PSYC 572 / SAĞLIK PSİKOLOJİSİNDE SOSYAL-PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
PSYC 584 / KÜLTÜRLERARASI ARAŞTIRMALARDA KURAM VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
PSYC 590 / SEMİNER
PSYC 595 / TEZ
PSYC 600 / İLERİ ARAŞTIRMA SEMİNERİ
PSYC 605 / BİLİŞSEL PSİKOLOJİ VE YAŞLANMA
PSYC 608 / OTOBİYOGRAFİK BELLEK KONUSUNDA OKUMA VE ARAŞTIRMA
PSYC 611 / STRES PSİKOLOJİSİ
PSYC 614 / DİL VE DÜŞÜNCE İLİŞKİLERİ
PSYC 616 / DİLİN KULLANIMININ GELİŞİMİ
PSYC 617 / DEĞİŞEN AİLE YAPI VE DİNAMİKLERİ
PSYC 630 / ARAŞTIRMA UYGULAMALARI