Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

LAW 510 / TELEKOMÜNIKASYON HUKUKU
LAW 511 / BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) İNSAN HAKLARI KORUMA SİSTEMİ
LAW 512 / ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARI VE KALKINMA HUKUKU
LAW 513 / KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ: HUKUKSAL ALTYAPI
LAW 514 / ÖZELLEŞTİRME HUKUKU
LAW 515 / UYGULAMADA FACTORING VE LEASING SÖZLEŞMELERI
LAW 518 / BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KIŞI TARAFINDAN İFASI VE HALEFIYET
LAW 530 / ULUSLARARASI İŞ HUKUKU
LAW 534 / ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU
LAW 535 / ANONİM ORTAKLIKLARDA YÖNETİME İLİŞKİN HUKUKSAL ESASLAR
LAW 552 / ST Law: INVESTMENT TREATY LAW AND ARBITRATION
LAW 553 / ÖZEL HUKUKTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
LAW 590 / SEMİNER
LAW 595 / 
MEDI 101 / TIBBIN BİLİMSEL TEMELLERİ I
MEDI 102 / TIBBIN BİLİMSEL TEMELLERİ II
MEDI 200 / İKİNCİ YIL SONU GENEL DEĞERLENDİRME
MEDI 201 / TIBBIN MOLEKÜLER VE HÜCRESEL TEMELLERİ
MEDI 299 / İKİNCİ YIL SONU FİNAL DEĞERLENDİRME
MEDI 300 / ÜÇÜNCÜ YIL SONU GENEL DEĞERLENDİRME
MEDI 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
MEDI 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
MEDI 399 / ÜÇÜNCÜ YIL SONU FİNAL DEĞERLENDİRME
MEDI 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA